Phạm Anh Tú
Co-Founder, CEO
Nguyễn Kim Thu
Head of Operations
Nguyễn Mai Phương
Vice Director
Thạch Thị Thu
Chief business department
Nguyễn Thị Thu
chief representative officer (HCM)
Nguyễn Nhật Minh
Head of Administration
Nguyễn Quỳnh Trang
Division Manager
Vũ Lê Ninh
Division Manager
Nguyễn Thị Nga
Division Manager
Nguyễn Thị Hiền
Division Manager
Nguyễn Thị Quyết
Division Manager
Nguyễn Xuân Nhu
Division Manager
Nguyễn Thị Xuyên
Division Manager
Nguyễn Thị Liễu
Division Manager
Nguyễn Mạnh Cường
Division Manager
Liên Hương
Division Manager
Mai Thị Ánh
Division Manager
Thạch Thị Hoa
Division Manager
Lê thị Thùy Linh
Division Manager
Nguyễn Thị Ly Na
Division Manager
Lưu Anh Tuấn
Division Manager
Lê Thị Năm
Division Manager
Trần Thế Phong
Division Manager
Phạm Thị Hoài Phương
Division Manager


BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Vũ Hải Phúc
HEAD OF TECHNICAL
Bùi Văn Thắng
DEPUTY Of TECHNICAL
Nguyễn Văn Cường
TECHNICAL LEADER
Lương Ngọc Khánh
TECHNICAL LEADER
Nguyễn Sỹ Chung
ARTS ADMINISTRATOR
Trần Thùy Linh
CREATIVE ADMINISTRATOR


CHUYÊN VIÊN ĐẶC BIỆT

Nguyễn Thị Thảo
Senior Expert
Nguyễn Thị Nga
Senior Expert
Nguyễn Thị Nhung
Senior Expert
Đặng Thị Ngọc Ánh
Senior Expert
Cao Thị Quỳnh
Senior Expert
Vũ Thị Thu Huyền
Senior Expert
Lê Thị Lệ Thu
Senior Expert
Thạch Thị Kim Cúc
Senior Expert
Trịnh Xuân Sơn
Senior Expert

GỬI THÔNG TIN TỚI MAXGO